WYBRALIŚMY PATRONA

We wrześniu tego roku szkolnego w naszej szkole przeprowadzono wybory na patrona.
Prawo do decydowania mieli wszyscy członkowie społeczności szkolnej.

Oto wyniki!

Jak głosowali rodzice?
Polska Niepodległa – 222 głosy,
Emilia Plater – 58 głosów,
Mikołaj Pilecki – 127 głosów.

Jak głosowali uczniowie?
Polska Niepodległa – 315 głosów,
Emilia Plater – 94 głosy,
Mikołaj Pilecki – 95 głosów.

Jak głosowali nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni?
Polska Niepodległa – 51 głosów,
Emilia Plater – 3 głosy,
Mikołaj Pilecki – 5 głosów.

Łączna liczba głosów:
Polska Niepodległa – 588 głosów,
Emilia Plater – 155 głosów,
Mikołaj Pilecki – 227 głosów. 

Polska Niepodległa

została wybrana na patrona Szkoły Podstawowej w Bychawie.