Informacja

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 dni 1-3 maja 2024r.
są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W dniu 2 maja prowadzone są zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.00.