„Jestem bezpieczny w Internecie”

Zapraszam do konkursu informatycznego pt. „Jestem bezpieczny w Internecie”, którego celem jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII. Do konkursu zgłaszamy prace indywidualne, przedstawiające plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Technika prac:

  • dowolna /kredki, flamastry, farby/, 
  • format pracy A2 lub A3
  • w tym roku można wykonać pracę również w wersji elektronicznej przy pomocy dowolnego edytora graficznego,
    • praca musi być narysowana a nie kopiowane zdjęcia z Internetu.
    • format pliku graficznego jpg, bmp, xcf.

Prace należy dostarczyć do dnia 9.05.2024 /do pana Artura Chrzanowskiego/.