Z wizytą w Urzędzie Miejskim w Bychawie

Z wizytą w Urzędzie Miejskim w Bychawie

W dniu 04 oraz 11. 03. 2024 r. uczniowie klasy 8 a i 8 b udali się do Urzędu Miejskiego w Bychawie w celu zapoznania się ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy oraz zadaniami realizowanymi przez samorząd gminny.

           Uczniowie zostali osobiście przywitani przez Burmistrza Bychawy  Pana Janusza Urbana, a wizytę zorganizowała nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie  pani Agnieszka Daśko w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Wykład na temat funkcjonowania samorządu gminnego przeprowadzony przez  Burmistrza Bychawy dostarczył nam wielu informacji na temat kompetencji Rady Gminy, funkcjonowania Urzędu Gminy Bychawa, planów inwestycyjnych, zagospodarowania przestrzennego oraz  dochodów i wydatków Gminy. Był również czas na luźną dyskusję.

Po wykładzie zostaliśmy oprowadzeni po poszczególnych wydziałach
instytucji, gdzie młodzież miała okazję zapoznać  się z zakresem czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach służbowych, a także procedurą wydawania dowodów osobistych, nadawania numeru PESEL, zameldowania, zarejestrowania działalności gospodarczej oraz uzyskała informacje jakimi sprawami zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i poświęcony czas.

Agnieszka Daśko