Wystawa z okazji St. Patrick’s Day.

Wszystkich uczniów z klas IV-VIII, zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o krajach anglojęzycznych zapraszamy do wykonania pracy plastyczno – językowej z okazji Dnia Świętego Patryka – St. Patrick’s Day.

Cele:
– zainteresowanie uczniów Irlandią i jej tradycjami,
– propagowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych i ich kulturze,
– rozwinięcie umiejętności plastyczno-językowych,
– motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Wykonaj pracę plastyczno-językową (plakat). Praca powinna przedstawiać postać św. Patryka, 3 symbole związane z Irlandią oraz tekst w języku angielskim (podpisy do rysunków).

Technika wykonania pracy – dowolna.  
Pracę należy przekazać nauczycielom uczącym do dnia 14 marca 2024r.

Nauczyciele języka angielskiego