„Sprzątamy dla Polski”

„Sprzątamy dla Polski”

Dnia  4. 10. 2023r. nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego finału akcji „Sprzątamy dla Polski”. Była to kontynuacja przedsięwzięcia promującego postawę odpowiedzialności społecznej i troski o środowisko naturalne.

We wrześniu klasy czwarte wzięły udział w porządkowaniu terenu przyszkolnego, a teraz uczniowie klas siódmych pod opieką p. R. Kryski, p. J. Kalickiej, p. E. Wieczorkiewicz, p. M. Miszczak sprzątali wyznaczony teren. Naszym celem było porządkowanie ścieżki dookoła bychawskiego zalewu i rezerwatu „Podzamcze”. Sprzyjała nam pogoda i dobry humor. Uczniowie z zaangażowaniem zbierali i segregowali do worków śmieci. Mamy nadzieję, że nasze działania wpłyną na świadomość ekologiczną i na dbałość o czystość najbliższego otoczenia.

Kryska, J. Kalicka, E. Wieczorkiewicz