Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej

Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej

Nieszczęśliwe wypadki mogą zdarzyć się wszędzie i mogą dotyczyć naszych bliskich. Aby umieć zachować się w takich sytuacjach 28 września 2023 r. uczniowie klas II oraz VIII wzięli udział w pokazach „I ja potrafię udzielić pierwszej pomocy” prowadzonych przez ratowników medycznych. Naszymi gośćmi były również dzieci z przedszkola, którym zajęcia sprawiły wiele radości.
Celem spotkania z ratownikami było uświadomienie naszym uczniom, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i życia oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy. Przy nagłym zatrzymaniu krążenia cenna  jest każda minuta, dlatego uczniowie uczyli się na fantomie jak wykonywać resuscytację.
Na zakończenie mieli okazję obejrzeć karetkę pogotowia „od środka”.
Dziękujemy ratownikom – Karolinie i Sylwkowi za cenną, ciekawą  lekcję  oraz  poświęcony czas.

Bożena Szwałek
Małgorzata Rapa