Spotkanie z dr Kazimierzem Szałatą

Spotkanie z dr Kazimierzem Szałatą

W czwartek 21 września 2023r. uczniowie klas IV oraz VII d wraz z nauczycielami spotkali się z dr Kazimierzem Szałatą filozofem, etykiem, założycielem i prezesem Fundacji Polskiej Raoula Follereau, .

Fundacja, którą kieruje nasz gość ,zajmuje się działalnością w krajach misyjnych poprzez ;

  • Wspieranie ośrodków dla trędowatych;
  • Wspieranie ośrodków misyjnych, w których przyjmuje się dzieci dotknięte choroba głodową;
  • Budowanie studni w Afryce;
  • Wspieranie edukacji w krajach misyjnych.

Dr Kazimierz Szałata w fascynujący sposób opowiedział i pokazał zdjęcia dzieci w Afryce , które cierpią na trąd oraz chorobę głodową . Pokazał również przywiezione z Afryki pamiątki np. poczet królów, ręcznie wykonaną teczkę, tkaninę wyprodukowaną przez dzieci.

Spotkanie z wyjątkowym człowiekiem miało na celu nauczyć dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijać empatię, kształtować pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących oraz wzmocnić postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

W ubiegłym roku szkolnym w naszej placówce przeprowadzona była akcja charytatywna pt. ,,Jedna koza-jedno życie”. Zebrane środki w wysokości 823 zł zostały przekazane na rzecz Fundacji Polskiej Raoula Follereau w celu pomocy głodującym dzieciom w Afryce. Akcja będzie również kontynuowana w bieżącym roku szkolnym.

Monika Ziętek