Akcja charytatywna ,, Jedna koza -jedno życie”

Akcja charytatywna ,, Jedna koza -jedno życie”

W dniach 29-31 marzec 2023r. w szkole została przeprowadzona akcja charytatywna ,, Jedna koza -jedno życie”.

Uczniowie klasy VI d z zaangażowaniem przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Polskiej Fundacji Raoula Follereau .

W bieżącym roku szkolnym udało się zebrać 823 zł, które zostały przesłane na konto fundacji.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przeprowadzili akcję oraz wszystkim , którzy wzięli w niej udział.

Monika Ziętek