Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Inauguracja roku szkolnego zwykle odbywa się 1 września. Są jednak wyjątki od tej reguły i tak też jest w tym roku. Wakacje dla uczniów z naszej szkoły- jak  i z całej Polski wydłużyły się o kilka dni. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w poniedziałek, 4 września 2023 r.
O godzinie  8.00 klasy VII i VIII a o 9.30 w salach lekcyjnych – na pierwszych powakacyjnych spotkaniach z wychowawcami stawiły się klasy II, III, V, VI i VI, natomiast  uczniowie klas pierwszych i czwartych wraz z towarzyszącymi im rodzicami – przeszli do w hali sportowej, gdzie spotkali się z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
Przybyłych na uroczystość powitała pani wicedyrektor Ewa Boguta. W swoim wystąpieniu nawiązała do 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami uczcili minutą ciszy poległych bohaterów. Następnie głos zabrała pani dyrektor Justyna Pawlik. Szczególnie ciepło zwróciła się do tegorocznych pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę z edukacją. Uroczyście powitała także uczniów klas czwartych, którzy rozpoczynają drugi etap edukacyjny.  
Pani dyrektor poinformowała obecnych, że w związku z remontem budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie – zaszła konieczność przeniesienia większości dzieci z tego przedszkola do budynku naszej szkoły. Jednocześnie podkreśliła rolę wyzwań, jakie czekają nas wszystkich w tym roku szkolnym.
Na zakończenie swojego  przemówienia, pani dyrektor – dzwoniąc ręcznym dzwonkiem –życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
Mnóstwo ciepłych słów do uczniów skierowała również przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły pani Ilona Fijołek – Mituła.
Po części oficjalnej swoje wychowawczynie poznały dzieci, które od tego roku będą uczniami klasy pierwszej, a są nimi panie: klasa I „a”- p. Elżbieta Małecka,  klasa I „b”- p. Bożena Warda,  klasa I „c”- p. Dorota Drążek.

Po zakończonej uroczystości uczniowie przeszli  do swoich sal lekcyjnych na spotkania z wychowawczyniami klas.

/Dorota Drążek/
zdjęcia: Małgorzata Korba