Egzamin ósmoklasisty – przykry obowiązek czy furtka do przyszłości?

Egzamin ósmoklasisty – przykry obowiązek czy furtka do przyszłości?

W dniach 24-26.05.2023 r. uczniowie klas ósmych pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Był to pierwszy poważny sprawdzian wiedzy w życiu nastolatków, gdyż zamknął pewien etap edukacji- naukę na poziomie szkoły podstawowej. Przystąpienie do niego to obowiązek uczniów, dla niektórych przykry, ale z pewnością dla większości stanowi furtkę do wymarzonej szkoły średniej. Choć nie można go nie zdać, liczba punktów jest znacząca w procesie rekrutacji, zwłaszcza jeśli szkoła średnia ma być trafnym wyborem, a nie dziełem przypadku czy przykrym obowiązkiem. Zadania, z którymi zmierzyli się ósmoklasiści, miały jednolitą strukturę w całym kraju, gdyż obejmowały materiał ujęty w podstawie programowej danego przedmiotu w zakresie szkoły podstawowej.

Nauczyciele, realizując cele i treści nauczania, przygotowali bardzo dobrze uczniów do finalnej formy sprawdzenia wiedzy, zatem mamy nadzieję, że wyniki będą wysokie i satysfakcjonujące.

Anna Siek

  • Post author:
  • Post category:Egzamin