Wycieczka do Europy

SZKOLNA WYCIECZKA EUROPEJSKA

WSTĘP:

Uroczystość szkolna pod tytułem „ Szkolna Wycieczka Europejska” jest propozycją aktywnego udziału uczniów klas 6 – 8 Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie  w interaktywnych warsztatach przygotowanych i realizowanych przez uczniów – członków szkolnego klubu europejskiego. Warsztaty mają na celu włączenie uczniów w wirtualną podróż po kontynencie europejskim i poznawanie jego bogactwa kulturowego, duchowego, językowego, politycznego i ekonomicznego Wspólnej Europy. Dzięki wsparciu instytucji działających w Polsce na rzecz Zjednoczonej Europy, tj.  

 … otrzymaliśmy materiały promocyjne przydatne w przeprowadzaniu konkursów, quizów, rebusów i gier dydaktycznych oraz nagradzaniu ich zwycięzców gadżetami europejskimi.

 


DATA WYDARZENIA:  9 maj 2023r.

Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Europy – święto pokoju i jedności wszystkich Europejczyków. Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki której wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Jego samego zaś – za jednego z Ojców Europy. Regularne obchody Dnia Europy łączą się z mottem Roku Europejskiego, którego temat proponuje Komisja Europejska. Rok 2023 ogłoszony został Europejskim Rokiem Umiejętności

MIEJSCE I CZAS WYDARZENIA :

Znamienne zatem jest  że motto Roku Europejskiego  wybrzmiewa w szkole – miejscu, w którym uczniowie codziennie rozwijają umiejętności kluczowe pomocne w zdobywaniu umiejętności odpowiednich do obsadzania wysokiej jakości miejsc pracy. Prezentację projektu przygotowano w Dzień Europy  – 9 maja 2023r.w dużej  hali sportowej szkoły w godzinach 1005 – 1230 ( 3 godziny lekcji europejskiej)

ZAPROSZENIE KLAS DO UDZIAŁU W SZKOLNEJ WYCIECZCE EUROPEJSKIEJ:

Impreza europejska była imprezą biletowaną. Biletem wstępu dla ucznia była indywidualna broszura z mapą Europy rozdana wcześniej w klasach udających się na wycieczkę do Europy i obowiązkowo podpisana imiennie przez ucznia. Z takim biletem  uczniowie w dniu imprezy wraz z nauczycielem ustawiali się w kolejce do „przejścia granicznego” ze szlabanem do strefy Schengen. Tam nasi szkolni strażnicy graniczni podbijali pieczątką podpisany bilet ucznia oraz wyposażali go w niezbędne akcesoria –pomocne w podróżowaniu po Europie .  Po zakończonej wycieczce uczeń ponownie udawał się na przejście graniczne z dokumentami podróży, gdzie otrzymał pieczątkę wyjazdu z imprezy.

OTWARCIE IMPREZY SZKOLNEJ

Scenografia: punkt wyjścia – hala sportowa przystrojona różnymi elementami unijnymi – balony w ilości odpowiadającej liczbie państw UE umieszczone na galerii, zawieszony duży napis tytułu imprezy, mapa szkolna UE, scena główna w centralnym punkcie hali, stoiska uczniowskie związane z poszczególnymi państwami rozmieszczone na obrzeżach placu hali.

Otwarcie imprezy hymnem UE w wykonaniu  uczennic z klasy 8a i 8 b.

PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH STOISK UCZNIOWSKICH

Poszczególne działania prezentowały zespoły uczniowskie.

DZIAŁANIA –   nuty skandynawskie  zespołu w składzie: #  1 Weronika Hanaj , Leszek Asyngier, Jan Karsai – Flis
Państwa: Dania, Finlandia, Szwecja

DZIAŁANIA –   nuty bałtyckie  zespołu w składzie: #  2 Jadwiga Czajczyk , Maria Krajewska
Państwa: Estonia, Litwa, Łotwa

DZIAŁANIA –   nuty germańskie i krajów Beneluxu  zespołu w składzie:   # 3 Łucja Frączek, Karolina Głąb Aleksandra Piórkowska, Julia Sawicka
Państwa:  Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Luxemburg                        

DZIAŁANIA –   nuty słowiańskie  zespołu w składzie: # 4 Oliwia Kmieć, Iga Regmunt, Iga Ziętek
Państwa: Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia

DZIAŁANIA –   nuty bałkańskie  zespołu w składzie: # 5 Maja Dziadosz , Gabriela Rybaczek, Natalia Sawicka
Państwa: Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Węgry

DZIAŁANIA –   nuty wyspiarskie  zespołu w składzie: #  6  Julia Baczewska, Zuzanna Frączek, Weronika Polska
Państwa: Cypr, Irlandia, Malta

DZIAŁANIA –   nuty iberyjskie  zespołu w składzie: # 7  Zuzanna Błasik, Alicja Jaros, Maja Regmunt
Państwa: Hiszpania, Portugalia                               

DZIAŁANIA –   nuty romańskie  zespołu w składzie: # 8 Weronika Gierak, Karina Pizoń, Erwin Rechul
Państwa: Francja, Rumunia, Włochy

GOŚĆ SPECJALNY – p. WALDEMAR KOT; nauczyciel wychowania fizycznego

NAJWIĘKSZY EUROPEJCZYK SZKOŁY, PODRÓŻNIK, KAPITAN STATKU

Opowieść kapitana o niecodziennym rejsie śródlądowym wielkimi rzekami Europy do Francji, do miasta partnerskiego Bychawy – La Chapelle

SZKOLNY MARATON ROWEROWY

Rozstrzygnięcie konkursu otwartego dla wszystkich odważnych w zmaganiach rowerowych w czasie od wejścia Polski do UE w dniu 1 maja  do Dnia Europy 9 maja.  Razem 8 dni maratonu rowerowego. Zwycięzcami zostali posiadacze najdłuższego udokumentowanego łącznie dystansu osiągniętego w tym czasie. Zarówno uczniowie, jak też nauczyciele. Dystans osiągnięty przez zwycięzcę maratonu – ponad 250 km – trzeba przyznać robi wrażenie. Brawo.

EDUKACJA, REKREACJA, DEGUSTACJA

Uczniowie zaopatrzeni w karty biorą udział quizach, konkursach, zabawach, kalamburach, które proponowane są im na poszczególnych stoiskach europejskich. Nagradzani są za udział smakołykami kuchni europejskich, przygotowanymi przez poszczególne zespoły oraz gadżetami  promocyjnymi pozyskanymi od sponsorów. Zbierają również podpisy na swoich kartach udziału. Najwytrwalsi zdobyli komplet podpisów, co oznacza, że byli aktywni na każdym stoisku. Z informacji zwrotnej wynika, że wyczynu tego dokonało 5. uczniów, w tym 2 uczennice z Ukrainy.

ZAKOŃCZENIE WIRTUALNEJ WYCIECZKI PO EUROPIE

Uczniowie po wizytach na poszczególnych stoiskach, włącznie z angażowaniem się w proponowane konkursy i zabawy, po zakończeniu imprezy udali się po pieczątkę wyjazdową na bilecie wstępu do punktu granicznego i wrócili do klas na dalsze lekcje wg planu dnia. Realizatorzy projektu  – członkowie szkolnego klubu europejskiego dokonali wstępnej ewaluacji zrealizowanego działania. Głosy rówieśników, pochlebne opinie nauczycieli utwierdziły wszystkich, że warto było chcieć zrobić coś dla siebie i innych, pokazać optymizm i różnorodność Europy, szczególnie w tak niespokojnej aktualnie sytuacji międzynarodowej. Wszystkim realizatorom, jak też osobom wspierającym na każdym etapie działania, słowa podziękowania od pomysłodawcy i opiekuna projektu edukacyjnego za to, że impreza odbiła się pozytywnym echem w szkole i środowisku.

Zbigniew Milanowski

  • Post author:
  • Post category:Projekt