„Samorząd lokalny z rowerowej perspektywy – ludzie i miejsca w naszej gminie”

Zwykle każdy z nas swoje pierwsze, nieraz nieporadne próby rowerowe rozpoczynał na terenie dobrze znanym. Było to, być może podwórko obok domu rodzinnego, plac na osiedlu mieszkaniowym, ścieżka lub polna droga na wsi. Po opanowaniu techniki rowerowej i zdobyciu upragnionej karty rowerowej rozpoczął się etap bicia rekordów w pokonywaniu wyznaczonych dystansów na dłuższych lub krótszych trasach naszej małej ojczyzny – czyli obszaru Gminy Bychawa lub gmin ościennych. Ale …, ale czy są wśród Was osoby, które mogą powiedzieć, że przejechały naszą gminę rowerem, docierając do wszystkich wsi i przysiółków, pokonując drogi i bezdroża tym środkiem transportu. Być może jednostki miały to w swoich planach rowerowych
czytaj dalej