PROGRAM PROFILAKTYCZNY

24 października w naszej szkole został przeprowadzony PROGRAM PROFILAKTYCZNY REKOMENDOWANY PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PT. „DEBATA”. 

W programie udział wzięły klasy siódme.

Program „DEBATA” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej (oraz innych substancji psychoaktywnych) przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Adresowany głównie do osób, u których w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego głównym zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowania postawy abstynencji.