Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej informuje, że zgodnie z przyjętym Kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, dzień 31.10.2022 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu prowadzone są zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach 7.00-15.00.

Dyrektor szkoły
Justyna Pawlik