Ósmoklasiści na Dniu Otwartym w „Hubalu”

Ósmoklasiści na Dniu Otwartym w „Hubalu”

Dnia 1 kwietnia 2022 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H Dobrzańskiego w Bychawie. Nasi uczniowie zostali powitani przez p. dyrektora Janusza Sagana, który przedstawił ofertę edukacyjną „Hubala”. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i pod opieką starszych kolegów oraz nauczycieli zwiedzali pracownie szkolne, siłownię, warsztaty, zapoznając się szczegółowo z proponowaną ofertą szkoły. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz usług fryzjerskich, pracowni informatycznych czy zajęć warsztatowych. Zaplanowano również dla nas „paintball”, który nie odbył się ze względu na „kapryśną pogodę”. Każdy zainteresowany ósmoklasista otrzymał broszurę informacyjną z ofertą edukacyjną szkoły, a zorganizowany czas upłynął nam bardzo szybko i w miłej atmosferze. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek. Zapewniono nam również transport na Dni Otwarte, co było dla nas dodatkową atrakcją. Uważamy, że spędzony przez naszych uczniów czas w „Hubalu” będzie pomocą dla niektórych w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Opiekunowie klas ósmych