Z GŁOWĄ W CHMURACH

Z GŁOWĄ W CHMURACH

22 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie odbyły się warsztaty dla uczniów klasy 5 b i c z Magdaleną Gąbką pt. „Odkrywanie pasji w życiu”. Pani Magda jest rdzenną bychawianką, która pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie. Spotkanie było poświęcone pasjom, które zdominowały jej życie, czyli wspinaczce po górach i bieganiu. W bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób opowiadała uczniom o swoich dotychczasowych sukcesach. Wszyscy byli bardzo zainteresowani i z uwagą słuchali opowieści pani Gąbki. Podczas wyświetlania jednego ze slajdów dzieci powiedziały: „O! Tam są chmury!”. To właśnie wtedy uświadomiły sobie, że można być tak wysoko, że obłoki są na wyciągnięcie ręki. Okazuje się, że frazeologizm: chodzić z głową w chmurach, ma nie tylko przenośne znaczenie.

Być może dzisiejsze warsztaty zainspirują któregoś z uczniów do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej, biegania lub innej aktywności fizycznej.

Magdalena Miszczak
Andrzej Miszczak