Spotkanie on-line dla rodziców

Zawodowy Strzał w 10”

Lubelski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie on-line dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych .

Spotkanie pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia” odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.


Link do spotkania zostanie Państwu przesłany poprzez dziennik Librus.