Działalność koła rowerowego

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i innych ważnych rocznic naszej historii

 Spotkanie z ratownikiem medycznym