11.11 godzina 11.11 – „Tylko dla Orłów – sprawdź się”

Każdy uczeń z klasy 5 – 8 może wziąć udział w konkursach przedmiotowych w ramach innowacji „Tylko dla orłów – sprawdź się” z różnych przedmiotów. Udział w konkursach nie jest premiowany oceną szkolną. Testy wiedzy będą oceniane w kategorii indywidualnej i klasowej. 
Nie zgłaszamy chęci wzięcia udziału w konkursie do nauczyciela.

KONKURS  Z  HISTORII – „Tylko dla Orłów- sprawdź się”, związany z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Autorki: Agata Nowak, Julia Korba

Data testu
11.11.2021 godzina 11.11 na platformie Teams w zespole 2021/22 „Tylko dla Orłów”