Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Informacje  dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 8.30.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie  się  1 września 2021 r. o godzinie 9.30 ( po mszy świętej).

Na godzinę 8.00 przychodzą uczniowie klas: VI a ( sala nr 15) i VIII a (sala nr 21)

Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w hali sportowej.
Do hali, wejściem od boiska Orlik, zapraszamy każdego pierwszoklasistę z 1 rodzicem lub opiekunem.
Uroczystość odbędzie się w reżimie sanitarnym.
Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.

Na uczniów klas czwartych przed wejściami do szkoły będą czekali wychowawcy:

IV a – wejście od placu rekreacyjnego
IV b – wejście główne
IV c – wejście przy szatni klas I-III
IV d – wejście od placu rekreacyjnego (przy zegarze)

Pozostali uczniowie udają się na spotkanie z wychowawcami według poniższego harmonogramu.
Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego klasy IV-VIII godzina 9.30

Klasa

A

B

C

D

IV

18

15

22

21

V

24

14

17

20

VI

15
godzina 8.00

26

x

x

VII

25

16

23

x

VIII

21
godzina 8.00

19

1

świetlica szkolna


Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego
klasy I-III

Klasa

A

B

C

I

3

4

5

II

11

10

9

III

8

7

6