UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W piątek 25 czerwca 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie zakończyli kolejny rok szkolny. Był to trudny rok, bowiem większa jego część przebiegała w nauczaniu zdalnym. Ze szkołą pożegnali się również uczniowie  klas ósmych. W trakcie uroczystości dokonano także przekazania sztandaru szkoły uczniom klas siódmych. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły,  odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniach gości, wśród których byli: pan Janusz Urban – Burmistrz Bychawy oraz pani Ilona Fijołek-Mituła – przewodnicząca Rady Rodziców, głos zabrała Amelia – absolwentka klasy VIII a. Uczennica podziękowała dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły za wspólnie spędzony czas oraz wyraziła wdzięczność za zdobytą wiedzę i umiejętności a także podziękowała rodzicom za trud wychowania.

Następnie Krzysztof z klasy VII c w imieniu młodszych uczniów szkoły pożegnał ósmoklasistów i przypomniał wspólnie spędzone chwile. Obiecał również, że młodsi uczniowie będą starali się godnie zastąpić absolwentów szkoły.
W imieniu nauczycieli i wychowawców zabrała głos pani Ewa Milanowska wychowawczyni klasy VIII b, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że uczniowie, kończąc naukę na poziomie podstawowym, mają już wiele osiągnięć. Doceniła ich trud włożony w zdobywanie  wiedzy i umiejętności. Życzyła, aby przyszły czas budowania siebie był radosny i pasjonujący, by uczniowie odnaleźli się w wybranych przez siebie szkołach i we współczesnym świecie oraz podkreśliła, że to oni będą kreatorami przyszłej rzeczywistości.

Następnie w imieniu rodziców wiele pełnych troski  serdecznych słów skierowała do absolwentów pani Ilona Fijołek-Mituła – przewodnicząca Rady Rodziców.

Wszyscy przemawiający podkreślali wyjątkowość chwili, tym bardziej, że zakończenie roku ósmoklasistów zbiegło się z pożegnaniem pani Małgorzaty Tudrujek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie. Pani Małgorzata Tudrujek sprawowała funkcję dyrektora szkoły przez 20 lat.  W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na długoletni i pełen pozytywnych emocji związek ze szkołą, wynikający również z tego, że jest jej absolwentką. Podsumowując dwie dekady swojej pracy, przypomniała liczne osiągnięcia w pracy zawodowej. Podkreśliła, że przekazuje nowoczesną, czystą, zadbaną szkołę w dobre ręce pani Justyny Pawlik –przyszłego dyrektora szkoły.  Za swoją pracę i zaangażowanie pani dyrektor otrzymała liczne nagrody, w tym nagrodę Ministra Edukacji, Kuratora Oświaty oraz wiele nagród Burmistrza Bychawy.

Następnie pani Justyna Pawlik szczegółowo omówiła karierę zawodową pani dyrektor i pożegnała ją w ciepłych słowach, dziękując  za wieloletnią pracę zawodową  oraz cenne rady, profesjonalizm i życzliwość.

Kolejnym elementem uroczystości było wystąpienie pana Janusza Urbana – Burmistrza Bychawy, który w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie dziękował za owocną współpracę. Podkreślał zasługi w kierowaniu szkołą.  Doceniając trud i zaangażowanie, wręczył pani dyrektor Nagrodę Burmistrza Bychawy. W słowach skierowanych do uczniów, Pan Burmistrz przywołał motto wyeksponowane w dekoracji, a mianowicie słowa: „Wystarczy silna wola i zdobędziecie świat”. Docenił również czterech uczniów: Wiktorię, Marysię, Darię i Stasia, którzy otrzymali nagrody i stypendium Burmistrza Bychawy za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sukcesy w rywalizacjach artystycznych na szczeblu wojewódzkim.

W mijającym roku szkolnym również ksiądz Łukasz Nizio zakończył pracę w naszej szkole. Pan burmistrz, pani dyrektor, rodzice i uczniowie podziękowali księdzu Łukaszowi za owocną pracę i życzyli obfitych łask bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej.

W dalszej części spotkania wzorowi uczniowie klas ósmych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i działalności artystycznej otrzymali nagrody książkowe oraz statuetki za swoje osiągnięcia z rąk dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli przygotowujących uczniów.

Po części oficjalnej w krótkiej część artystycznej uczniowie klasy czwartej Daria i Staś  odśpiewali hymn szkoły. Z kolei Patrycja, Mikołaj i Gabrysia wyrecytowali przygotowane na tę uroczystość wiersze. Część artystyczną zakończyła Maja piosenką Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”, która wprawiła słuchaczy w nostalgiczny nastrój.

Na zakończenie pani Renata Kryska – wicedyrektor szkoły prowadząca uroczystość – podziękowała wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania. Podziękowania otrzymali  pani Agnieszka Daśko za dekorację, pani Amelia Multan za przygotowanie recytatorów, pani Ewa Milanowska za wygłoszone przemówienie i pan Krzysztof  Mendykowski za oprawę muzyczną. 

Ewa Milanowska, Amelia Multan