Egzaminy

W dniach 25 – 27 maja 2021r. odbył się egzamin ośmioklasisty. We wtorek uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego, w środę sprawdzali swoje umiejętności matematyczne, a w czwartek weryfikowali wiedzę i umiejętności z języka obcego nowożytnego. Wzorem roku ubiegłego egzaminy zostały przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Egzamin z języka polskiego składał się – jak co roku – z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania test, składający się z 19 pytań zamkniętych i otwartych. Ósmoklasiści musieli zmierzyć się m.in. z interpretacją fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i rozumieniem tekstu o filozofii. W drugiej części należało napisać zaproszenie oraz wypracowanie: rozprawkę lub opowiadanie.

Na egzaminie z matematyki ósmoklasiści mieli do rozwiązania 19 zadań podzielonych na dwie grupy: 15 zamkniętych i 4 otwarte. Wśród zadań znalazły się m.in. zadania z geometrii, ułamki, zadanie na prędkość, drogę i czas oraz zadanie związane z zakupami. Jeśli chodzi o typ zadań, to pojawiło się sporo zadań typu: prawda – fałsz.

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego składał się z 14 zadań: 9 zamkniętych i 5 otwartych. Największą liczbę punktów uczniowie mogli otrzymać za napisanie e-maila do koleżanki z Anglii. Ósmoklasiści mieli wcielić się w zwycięzcę szkolnego konkursu o tematyce przyrodniczej i wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się wziąć w nim udział. W e-mailu należało też opisać konkursowy plakat i napisać o swojej reakcji na zwycięstwo.
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Od wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wyrażonych w procentach będzie zależało przyjęcie absolwentów do wymarzonych szkół. Na razie czekamy na wyniki, które CKE ogłosi 2 lipca, mając na uwadze fakt, że wyniki egzaminu, oprócz ocen uzyskanych na świadectwie z wybranych przedmiotów, wpływają na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Dorota Drążek

  • Post author:
  • Post category:Egzamin