Informacja

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej  w Bychawie z dnia 10.05.2021r.

 Zgodnie z rozporządzeniem MEiN w okresie od 17 – 28 maja 2021r. nauka uczniów klas IV – VIII będzie organizowana w sposób hybrydowy .

Uczniowie uczą się zgodnie z planem lekcji dla oddziału według następującego harmonogramu:

17 – 20.05.2021r. – kl. VII, VIII – nauka stacjonarna na terenie szkoły; kl. IV – VI – nauka zdalna;

21,24,28.05.2021r. – kl. IV – VI – nauka stacjonarna na terenie szkoły; kl. VII – VIII – nauka zdalna.

Szczegółowe informacje o organizacji nauki hybrydowej przekażą uczniom i ich rodzicom wychowawcy.