Lekcja muzealna –  Historia Majdanka na kartach komiksu

Lekcja muzealna –  Historia Majdanka na kartach komiksu

Lekcja muzealna – Historia Majdanka na kartach komiksu

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” 
Zofia Nałkowska „ Medaliony”

Ludzka tragedia, cierpienie i krzywda. W czasie II wojny światowej nie były one efektem działania przypadku, losu, czy jakiejkolwiek  siły wyższej. Za całe zło odpowiadali ludzie. To właśnie okrucieństwa ideologii nazistowskiej doprowadziły do tego, że powstały obozy koncentracyjne, obozy śmierci, których bardzo dużo Niemcy założyli na okupowanych ziemiach polskich. Najbliżej nas funkcjonował obóz koncentracyjny na Majdanku.

W każdym roku uczniowie klas VIII. systematycznie starają się zgłębiać treści martyrologii z okresu II wojny światowej zawartej w podstawach programowych przedmiotów humanistycznych. W poprzednich latach udawali się na warsztaty związane ze zwiedzaniem miejsca kaźni.  W bieżącym roku uczestniczyli w lekcji muzealnej  on-line na jednej z platform internetowych. Zajęcia 8 kwietnia 2021 r. prowadzone były przez kustosza z Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku oddzielnie dla każdej klasy ósmej. Tematem wspólnym zajęć realizowanym na 30 minutowych spotkaniach była Historia Majdanka na kartach komiksu”. Specjalnie przygotowana prezentacja pozwoliła poznać szereg zagadnień związanych z historią byłego obozu na Majdanku oraz z losami osób w nim osadzonych.  Na długo przed zdalną lekcją chętni uczniowie mogli  zgłosić chęć udziału w konkursie plastycznym pt. „Jedyny taki Dziennik”. Jego celem  było zachęcenie młodzieży do odkrywania i pogłębiania wiedzy o historii II wojny światowej oraz przybliżenie losów ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych. Od uczniów klas VIII naszej szkoły w wyznaczonym terminie do 15 marca wpłynęły 2 prace konkursowe.
Założeniem konkursu było wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu Dziennika Jadwigi Ankiewicz – sanitariuszki Szarych Szeregów, która mając 16 lat została ujęta w trakcie jednej z największych ulicznych łapanek w Warszawie i deportowana  na Majdanek. Tam w ukryciu pisała dziennik.

W rywalizacji konkursowej wzięło udział ok. 200 młodych artystów z kilkunastu województw, w tym Patrycja Kursa i Szymon Smyk z naszej szkoły.  26.04.2021 r. Jury wyłoniło laureatów konkursu. Patrycja, która dotarła do finału, niestety nie została wyróżniona jako laureatka. Niemniej sam fakt, że uczniowie wzięli udział w tak trudnym ze względu na tematykę konkursie, zasługuje na uznanie i słowa pochwały.

Materiał  Muzeum na Majdanku wykorzystywany na lekcji  on-line z młodzieżą.

Rysunek na konkurs plastyczny Autor pracy: Patrycja Kursa

Rysunek na konkurs plastyczny Autor pracy: Szymon Smyk

Zbigniew Milanowski