Informacja

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Polski Niepodległej w Bychawie  dotycząca organizacji kształcenia stacjonarnego uczniów kl. I – III od 4.05.2021r.

Uczniowie realizują zajęcia na terenie szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla oddziału.

Przywraca się funkcjonowanie świetlicy i stołówki szkolnej.

Nauka stacjonarna będzie odbywała się w obowiązującym reżimie sanitarnym.