St.Patrick’s Day!

 

Wystawa plastyczno – językowa z okazji Dnia św. Patryka dla klas I-III

Wszystkich uczniów zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy o kulturze, historii  i sprawach życia codziennego krajów anglojęzycznych zapraszamy do wykonania pracy plastyczno – językowej z okazji Dnia Świętego Patryka – St. Patrick’s Day.
Cele :
– zainteresowanie uczniów Irlandią i jej tradycjami,
– propagowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych i ich kulturze,
– rozwinięcie umiejętności plastyczno-językowych,
– motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Wykonaj pracę plastyczno-językową. Praca powinna przedstawiać postać św. Patryka, 3 symbole związane z Irlandią oraz tekst w języku angielskim (podpisy do rysunków).
Technika dowolna.
Termin oddania prac: 15 marca 2021r.

Więcej informacji udzielają nauczyciele języka angielskiego:

Ewa Głaz i Dorota Piskorska