Informacja

Informacja

Informacja
Zgodnie z wytycznymi MEN uczniowie klas IV-VIII do końca lutego 2021r. kształcą się w trybie zdalnym (dziennik elektroniczny Librus, Micorosoft Teams) zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

Uczniowie klas I-III kształcą się w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.