Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie z dnia 6.11.2020 r.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie z dnia 6.11.2020 r.
Zgodnie z wytycznymi MEN uczniowie klas I – VIII od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. kształcą się w trybie zdalnym (dziennik elektroniczny Librus, Microsoft Teams) zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcja online trawa minimum 30 minut.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach online, na których będzie sprawdzana obecność. Każdy uczeń w trakcie lekcji powinien mieć włączoną kamerę i mikrofon.
Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.