Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 30.10.2020r.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 30.10.2020 r.

(pełniąca obowiązki Ewa Boguta)

               Zgodnie z wytycznymi MEN uczniowie klas IV-VIII do dnia 8 listopada 2020r. kształcą się w trybie zdalnym (dziennik elektroniczny Librus, Micorosoft Teams) zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcja online trwa min. 30 minut.

Uczniowie klas I-III od 2 listopada 2020r. kształcą się w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Przywraca się funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz stołówki dla uczniów klas I-III.

Ze względu na dużą liczbę zachorowań wśród nauczycieli zastępstwa za nieobecnych nauczycieli będą organizowane w oparciu o dostępne możliwości kadrowe.

Od 2 listopada do pracy w szkole wracają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciel pracujący w klasach I-III oraz w świetlicy szkolnej. Ponadto do pracy z dziećmi młodszymi wyznaczeni będą nauczyciele do sprawowania opieki.