Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie

 

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie z dnia 25.10.2020r.
dla uczniów, rodziców, nauczycieli

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że dni od 26.10 do 30.10.2020r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych ustalonymi przez dyrektora szkoły. Powyższa decyzja została uzgodniona z organem prowadzącym i wynika z dużej absencji chorobowej nauczycieli.

Dyrekcja szkoły będzie na bieżąco informować uczniów, rodziców i nauczycieli o wszelkich zmianach.

Dyrektor
Małgorzata Tudrujek