Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć
Przechodzimy na zdalne nauczanie

W dniach od 19 do 23.10.2020 r. szkoła będzie zamknięta, uczniowie i nauczyciele przechodzą na zdalne nauczanie ze względu na zaistniałą sytuację wysokiego zagrożenia epidemicznego.

Decyzja o zawieszeniu zajęć stacjonarnych została podjęta przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Szkoła nie będzie prowadziła zajęć opiekuńczych.