Podziękowanie

Podziękowanie

Drodzy nauczyciele
i pracownicy szkoły !

„Być może istnieją czasy piękniejsze,
ale te są nasze”.

Jean Paul Sartre

Najserdeczniejsze podziękowania za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w kształcenie, wychowanie i opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej w Bychawie składa Dyrekcja Szkoły.