Nauczyciele sprawdzają, jak uczniowie tabliczkę znają

Nauczyciele sprawdzają, jak uczniowie tabliczkę znają

 

W dniach 2 i 5 października 2020r. w naszej szkole odbyła się X edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem tej akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. Akcja jest również okazją dla naszych uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 166 uczniów klas IV –VI. Wszyscy, którzy zdali egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia otrzymali odznakę „Ekspert tabliczki mnożenia” oraz ocenę bardzo dobrą z matematyki. Gratulujemy grupie 93 uczniów klas IV –VI i zachęcamy do ćwiczeń i samodoskonalenia.

                                                                                              Organizatorzy:
Nauczyciele matematyki