Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z 03.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 08.06.2020r. do 26.06.2020r. zostaje przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Nauczanie w Szkole Podstawowej w Bychawie nadal odbywa się poprzez dziennik elektroniczny  Librus i Microsoft Teams.

Przypominam, że w dniach 16 – 18.06.2020r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty. Uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Natomiast dzień 12.06.2020r (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów.

                                                                               Małgorzata Tudrujek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie