INFORMACJA DYREKTORA

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie
z dnia 6.04.2020 r.

Od 9 do 14 kwietnia 2020 r. będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.