NOWY PLAN LEKCJI

ZMODYFIKOWANY PLAN LEKCJI NAUCZANIA ZDALNEGO

OBOWIĄZUJE OD 25.03 DO 10.04.2020.

plan_lekcji_dla_uczniów_od_25