DADAIZM W OCZACH UCZNIA

DADAIZM W OCZACH UCZNIA

Dadaizm – międzynarodowy ruch artystyczno-literacki w sztuce XX wieku, którego głównymi hasłami były dowolność wyrazu artystycznego, zerwanie z wszelką tradycją i swoboda twórcza odrzucająca istniejące kanony. Jego członkowie, będący świadkami I wojny światowej, w poczuciu rozpadu cywilizacji negowali powszechnie przyjęte ideały estetyczne i wartości.

Uczniowie klas siódmych weszli w rolę współczesnych dadaistów i twórczo zinterpretowali uznane dzieło „Mona Lisa”, przekładając go na współczesny język ucznia. Owoce ich pracy zostały wyeksponowane w holu szkoły.

Agnieszka Daśko