Wydarzenie historyczne w Szkole Podstawowej w Bychawie

Wydarzenie historyczne w Szkole Podstawowej w Bychawie

Ocalić trzeba wspomnienia  – Ocalić od zapomnienia

Rok 2020 jest bogaty w ważne rocznice odnoszące się do najnowszej historii naszego kraju. Do obchodów wielu ważnych wydarzeń historycznych nasza szkoła włącza się angażując duże grupy uczniów, przybliżając im tamte, bliskie dla wielu, a jakże odległe większości wydarzenia z drugiej połowy XX wieku. Udział w spotkaniu z panią Grażyną Grubą – Jankowską –  świadkiem historii, która gościnnie przybyła do naszej szkoły,  stał się czasem osobistej refleksji nad wydarzeniami tamtego okresu. Był także impulsem do pogłębienia własnej wiedzy o czasie, który stał się początkiem wielkich przemian w Polsce. Celem tego spotkania  historycznego było poznanie i przedstawienie wydarzeń historycznych dotyczących Lubelskiego Lipca 1980 oraz przesłania Solidarności dla przyszłych pokoleń na przykładzie biografii wybranego bohatera tworzącej się Solidarności.

4 lutego 2020r.  w sali gimnastycznej naszej szkoły zamienionej w salę wystawową za sprawą eksponowania wystawy „ Zaczęło się w Lipcu”  o Lubelskim Lipcu 1980r. uczniowie klas VII i VIII oraz członkowie koła rowerowego zostali przeniesieni w czasie o prawie 40 lat do  późnego PRL –u. Wydarzenie: Ludzie i miejsca – wielka historia wokół nas z cyklu: Wielkie rocznice wydarzeń historycznych w 2020 roku miało na celu upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowania najnowszą historią, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
2.godzinna edukacja historyczna w postaci prelekcji i warsztatów o sytuacji polityczno – gospodarczej w Polsce  w roku 1980 połączona była  z prezentacją wybitnej postaci Regionu Środkowo – Wschodniego  tworzącej się Solidarności , osoby długo związanej z Bychawą – Ryśka Jankowskiego. O atmosferze spotkania najlepiej świadczy wpis poczyniony odręcznie na podarowanym nam oryginalnym plakacie z lat przełomu przez zaproszonego gościa. Czytamy tam m.in. Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Bychawie i wspaniałym młodym ludziom zakochanym w wolności z pozdrowieniem Grażyna Gruba – Jankowska  żona śp. Ryśka Jankowskiego z Bychawy – Legendy Solidarności 1980.

W planie obchodów rocznicowych zostały ujęte jeszcze dwa działania:

  • ogłoszono dla chętnych uczniów konkurs 40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE – LUBELSKI LIPIEC 1980 – „Stąd ruszyła lawina…”
  • w ramach akcji Nakręcamy rowerowo Bychawę na Lubelski Lipiec zapowiedziano organizację dla chętnych uczniów – członków koła rowerowego „ Fabryka wycieczek” rajdu rowerowego do Dysa k. Lublina „ Szlakiem Ryśka Jankowskiego” w 10 rocznicę  śmierci i 31 rocznicę pamiętnych wyborów  4 czerwca 1989r.

Zbigniew Milanowski

logo http://ohistorie.eu/2018/08/08/lubelski-lipiec-1980-r/