Spotkania wychowawców z rodzicami

Informacja dla rodziców

W dniu 5 lutego 2020 r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami według następującego harmonogramu:

16.00 – 17.00 – spotkania wychowawców z rodzicami klasy I- IV

17.00 -18.00 – spotkania wychowawców z rodzicami klasy V-VIII

Przydział sal na spotkanie z rodzicami godz.16.00

KLASA

A

B

C

D

I

8

6

7

 

II

3

14

5

4

III

11

10

9

2

IV

15

26

 

 

 

Przydział sal na spotkanie z rodzicami godz.17.00

KLASA

A

B

C

D

V

26

16

24

 

VI

21

18

17

25

VII

20

19

15

 

VIII

23

22