Ognisko Misyjne – Akcja „Kolędnicy Misyjni Dzieciom w Amazonii”

Uczniowie klasy VI c – 5 uczniów, V a – 3 uczniów i V c -2 uczniów, nalężący do ,,Ogniska misyjnego” zorganizowali i uczestniczyli w Akcji ,,Kolędnicy misyjni dzieciom w Amazonii”. W dniu 03 stycznia 2020 r. kolędowali na terenie Szkoły Podstawowej w Bychawie, podtrzymując tradycję śpiewania kolęd i przedstawiania krótkiej inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej. Uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej dobrowolnie ofiarowali na rzecz pomocy dzieciom w Amazonii 432 zł. 01 gr. (czterysta trzydzieści dwa złote jeden grosz).

W dniu 05.01.2020 r. odbyło się kolędowanie na terenie miasta Bychawy, Zebrano kwotę 788 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem złotych.)

Wszystkie zebrane ofiary w kwocie 1220, 01 zł ( tysiąc dwieście dwadzieścia złotych jeden grosz) zostały przekazane na konto Archidiecezji lubelskiej, a następnie Sekretariat do spraw misji przekaże wszystkie ofiary z całej diecezji do Krajowego Centrum Misyjnego w Warszawie. Pieniądze z wszystkich krajów ostatecznie trafiają do Rzymu, gdzie papież decyduje do jakiego kraju misyjnego dotrze pomoc i na jaki cel, aby pomóc dzieciom. W tym roku 1919-1920 Kolędnicy misyjni kolędowali , aby pomóc dzieciom w Amazonii położonej w Ameryce południowej.

Lidia Chomik