Spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli

Dnia 4 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie „Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z energetykami, papierosami, dopalaczami, narkotykami”.

Z rodzicami uczniów i nauczycielami spotkała się pani Jolanta Wąsowska- wieloletni psycholog policyjny. W swoim wystąpieniu przybliżyła problematykę konsekwencji zdrowotnych i prawnych używania różnych substancji psychoaktywnych oraz obowiązków i kompetencji leżących po stronie rodziny i szkoły.