O cyberprzemocy

Współczesna edukacja stoi przed wieloma ważnymi wyzwaniami, dlatego potrzebuje wszechstronnie wykształconych i otwartych na samokształcenie nauczycieli. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bychawie regularnie doskonali swój warsztat pracy.

13 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie: „Stop cyberprzemocy? Bezpieczeństwo uczniów w sieci”, które poprowadził pan Ireneusz Siudem doktor psychologii, naukowiec – psychoterapeuta, współtwórca środowiskowej koncepcji profilaktyki uzależnień.
Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze statusem, jaki mają obecnie narzędzia cyfrowe na całym świecie i jak przedstawiają się wyniki badań nad wpływem mediów cyfrowych na mózg. Udział w tej formie doskonalenia pozwolił nauczycielom na zdobycie wiedzy o najczęstszych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu i o skutecznych sposobach przeciwdziałania niebezpieczeństwom, na które narażone są
w szczególny sposób dzieci i młodzież.

Magdalena Miszczak