Harmonogram konsultacji i spotkań nauczycieli
z rodzicami.

W roku szkolnym 2020/2021 wychowawcy i rodzice ustalają terminy spotkań indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Pobierz