Konferencja inaugurująca projekty strategiczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Konferencja inaugurująca projekty strategiczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa w Bychawie rozpoczęła udział w projekcie „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie”

W piątek 17 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja inaugurująca projekt Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie w zakresie utworzenia i funkcjonowania Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Jest to projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz przedstawiciele 120 placówek oświatowych z województwa lubelskiego, które przystąpiły do projektów, wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie, reprezentowana przez panią dyrektor Justynę Pawlik. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2026 r.

 Projekcie pn. „Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości ponad 7,5 mln zł. Całkowita wartość projektu to niespełna 9 mln zł. Projekt dotyczy rozwoju środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji społecznej w oparciu    o usługi świadczone w ramach RCZP. Ma to służyć jak najszybszej i najbardziej skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży, borykających się z problemami psychicznymi. Projekt to także poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień dzieci i młodzieży. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie kadry szpitala, nauczycieli, pedagogów czy psychologów i psychoterapeutów, a także kuratorów sądowych i asystentów rodziny. Podpisane porozumienie pomiędzy szpitalem a Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie, pozwoli na rozpoczęcie współpracy ze 120 placówkami oświatowymi z regionu. Po przeszkoleniu, pracownicy tych placówek będą w pełni przygotowani do pomocy dzieciom i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju problemami psychicznymi.

          Podczas konferencji inaugurującej projekty w roli ekspertów wystąpili psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy, terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży oraz radca prawy. Poruszono tematykę wyzwań współczesnej psychiatrii dzieci i młodzieży, problemów i szans w systemie ochrony zdrowia psychicznego tej grupy, roli i znaczenia kadr systemu ochrony zdrowia w oświacie oraz metod motywowania dziecka do współpracy. Przedstawiono również specyfikę funkcjonowania dziecka w świecie uzależnień, a także przybliżono aspekt prawny ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Podczas konferencji przedstawiono również model funkcjonowania Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Oprócz tego wręczone zostały umowy o współpracy w ramach RCZP Dyrektorom szkół i placówek oświatowych z województwa lubelskiego.                                                                                                       

Justyna Pawlik
dyrektor szkoły