Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

na lata 2021-2025

W roku szkolnym 2022/23 Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej przystąpiła do „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- Priorytet 3.

W październiku został opracowany i złożony wniosek zgodny z wymogami postawionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Szkoła otrzymała 15000 zł (z Ministerstwa 12000 oraz 3000 zł jako wkład organu prowadzącego szkołę).

W ramach programu do końca grudnia 2023 będą realizowane projekty edukacyjne i akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe obejmie zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych.

Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym oraz rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje czytelnicze. Podniesie się również standard wyposażenia biblioteki.

Elżbieta Korba, Anna Rymarza