Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na lekcjach EDB

Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na lekcjach EDB

Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu. Uczniowie klas ósmych w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa poznali wszystkie etapy takiej pomocy, czyli: bezpieczeństwo własne  oraz poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wołanie o pomoc, wzywanie pomocy. Uczyli się udzielać pomocy w przypadku różnego rodzaju obrażeń, które mogą zdarzyć się w domu lub w szkole.  Wielokrotnie przećwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową, także z użyciem AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego), zaopatrywanie różnego rodzaju ran i krwotoków oraz złamań, zwichnięć i skręceń. Do zajęć praktycznych została zaproszona także p. Renata Płaza, pielęgniarka szkolna, której bardzo dziękujemy za fachowe wsparcie dydaktyczne.

Agnieszka Daśko