Wycieczka kl. 8b na Targi Edukacyjne w Lublinie

W czwartek 9 marca 2023 r.  uczniowie klasy  8 b razem z p. Agnieszką Daśko i p. Agnieszką Drąg wybrali się na Targi Edukacyjne w Lublinie.  Dzięki temu mieli możliwość zapoznać się z ofertą placówek edukacyjnych – publicznych i niepublicznych szkół  ponadpodstawowych, policealnych i wyższych oraz innych instytucji dydaktycznych, działających na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach edukacyjnych. Taki wyjazd na pewno ułatwi planowanie ścieżki rozwoju zawodowego.

Agnieszka Daśko