Konkurs informatyczny „Jestem bezpieczny w Internecie”. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 7 luty 2023

Ogłaszamy Konkurs informatyczny „Jestem bezpieczny w Internecie”, którego celem jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII. Do konkursu zgłaszamy prace indywidualne, przedstawiające plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Technika prac:

  • dowolna /kredki, flamastry, farby/, 
  • format nie mniejszy niż A2, /zalecamy A4, A3 /
  • w tym roku można wykonać pracę również w wersji elektronicznej przy pomocy dowolnego edytora graficznego,
    • praca musi być narysowana a nie kopiowane zdjęcia z Internetu.
    • format pliku graficznego jpg, bmp, xcf.

Prace należy dostarczyć do dnia 7.02.2023 /do pana Artura Chrzanowskiego/.

Wszystkie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

O DBI | SaferInternet