Wystawa kartek świątecznych z życzeniami w języku angielskim i niemieckim

Wystawa kartek świątecznych z życzeniami w języku angielskim i niemieckim wykonanych przez uczniów klas VI-VIII. Gratulujemy zmysłu artystycznego i zdolności językowych. 

Nauczyciele języków obcych